2014-02-27 - Pradėjo veikti naujas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tinklalapis

Šiandien pradėjo veikti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tinklalapis www.profesijuklasifikatorius.lt, kuris leis darbdaviams, teikiantiems „Sodrai“ darbuotojų profesijų duomenis, greičiau priskirti reikiamą profesijos kodą. Šis tinklalapis šiandien buvo pristatytas Ūkio ministerijoje vykusioje konferencijoje.

„Naujoje Lietuvos profesijų klasifikatoriaus svetainėje pateikiama klasifikatoriaus duomenų bazė, papildyta metodine medžiaga ir glaustu supaprastintu klasifikatoriaus variantu. Tikimės, kad internete paskelbtas vartotojui patogus Lietuvos profesijų klasifikatorius padės įmonėms ir įstaigoms rasti ir nurodyti kiekvieno priimto į darbą asmens profesijos grupę“, – sako ūkio viceministrė R. Noreikienė.

Ūkio ministerija primena, kad iki š. m. kovo 1 d. darbdaviai taip pat turi pateikti „Sodrai“ duomenis apie jau dirbančių darbuotojų profesijas. Pagal naują tvarką, įsigaliojusią nuo 2013 m. lapkričio 1 d., darbdaviai, priimdami į darbą darbuotojus, „Sodros“ teritoriniams skyriams turi pateikti duomenis apie darbuotojų profesijas.

Taip pat per konferenciją buvo pristatytas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus vaidmuo kuriant kvalifikacijų žemėlapį. Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pagrindinis siekis – sukurti stebėsenos ir analizės sistemą. Ši sistema leis susieti studijų ir profesinio mokymo absolventus su darbo vieta pagal profesiją ir stebėti jų įsidarbinimą, darbo užmokesčio augimą, išvykimą į užsienį.

„Ūkio ministerija siekia, kad verslas būtų aprūpintas tinkamos kvalifikacijos ir kompetencijos darbo jėga ir kad valstybėje būtų sukurta sistema, leidžianti glaudžiai susieti kvalifikuotus specialistus su verslo poreikiais“, – sakė ūkio viceministrė R. Noreikienė.

Pasak ūkio viceministrės, specialistų kvalifikacijų žemėlapis yra kuriamas siekiant kuo geriau informuoti visuomenę apie specialistų poreikio struktūrą ir išsiaiškinti, kurias specialybes baigusieji yra reikalingiausi ir turi daugiausia galimybių įsidarbinti. Kvalifikacijų žemėlapis taip pat padės įvertinti, kurių aukštųjų mokyklų absolventai yra patraukliausi darbdaviams, ir matyti, kokios profesijos dominuoja rinkoje.

Konferencijoje buvo pateikta informacija apie profesijų klasifikatoriaus praktinį taikymą rengiant statistinius duomenis, atliekant mokslinius tyrimus, administruojant įmonių ir įstaigų personalą, taip pat apie klasifikatoriaus plėtros ir jo tolesnio taikymo perspektyvas.

Per pristatymą kalbėta, kad, siekdamas mažinti administracinę naštą respondentams, Lietuvos statistikos departamentas išanalizuos galimybes ir pasirengs naudoti „Sodros“ informaciją apie dirbančiųjų profesijas statistinei informacijai rengti.

Konferencijoje pranešimus skaitė Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas Linas Kadys ir vyriausioji specialistė Danguolė Andriuškevičienė, Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Dalia Ambrozaitienė, Viešosios politikos ir vadybos instituto tyrimų vadovas dr. Egidijus Barcevičius, Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius prof. dr. Boguslavas Gruževskis.

Lietuvos profesijų klasifikatorius yra duomenų apie profesijas grupavimo priemonė, padedanti apžvelgti ir analizuoti Lietuvos darbo rinką ir palyginti gautus duomenis tarptautiniu mastu. Lietuvos profesijų klasifikatorius padės įvertinti realių darbo vietų būseną ir dinamiką, o tai svarbu formuojant profesinį rengimą, planuojant investicinius projektus, įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones, teikiant profesinio orientavimo paslaugas, o ypač rengiant ilgalaikes ūkio raidos programas ir įgyvendinant ilgalaikius investicinius projektus. Šie duomenys galės būti naudojami ir moksliniuose tyrimuose.

Please wait, page is loading..