2013-10-30 - Nuo lapkričio 1 d. darbdaviai turi informuoti „Sodrą" apie darbuotojų profesijas

Nuo šių metų lapkričio 1 d. darbdaviai, priimdami į darbą darbuotojus, turės pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai („Sodrai“) duomenis apie darbuotojų profesijas.
Duomenis apie jau dirbančių darbuotojų profesijas darbdaviai taip pat turės pateikti „Sodrai“. Šiam tikslui numatytas 4 mėnesių laikotarpis, t. y. nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. kovo 1 d.

Surinkta informacija bus naudojama rengiant specialistų kvalifikacijų žemėlapį. Šį žemėlapį rengia Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ūkio ministerija.

Kvalifikacijos žemėlapiui neprireiks kurti naujos duomenų rinkimo sistemos, o bus naudojamos jau esančios informacinės sistemos. Diplomų ir atestatų registro bei Gyventojų registro turima informacija bus susieta su „Sodros“ informacine sistema ir papildyta duomenimis apie darbuotojo profesiją, kurią pateiks darbdaviai. Tokiu būdu studijų ir profesinio mokymo absolventai bus susieti su darbo vieta pagal profesiją. Tai leis stebėti jų įsidarbinimą ir darbo užmokesčio augimą.
 
Darbuotojo profesija – tai žmogaus atliekamas darbas, o ne jo turimas išsilavinimas ar kvalifikacija, todėl profesijoms koduoti yra taikomas Ūkio ministerijos parengtas Lietuvos profesijų klasifikatorius. Klasifikatoriuje pateikiami pagal tam tikrą struktūrą sudaryti profesijų ir jų grupių kodai, pavadinimai ir aprašai. Renkant profesijų duomenis, naudojamas keturženklis profesijų pogrupio kodas (pirmieji keturi skaitmenys), kurį ir reikės nurodyti darbdaviams.
 
Profesijų kodų klausimais konsultuoja Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Andriuškevičienė (tel. 8 706 63 247, el. paštas [email protected]). Pranešimų pildymo klausimais informaciją teikia „Sodros“ informacijos centras (tel. 1883). Profesijų duomenis darbdaviai gali teikti internetu, paprastu paštu arba atvykę į „Sodros“ teritorinį skyrių.
 
Nuasmeninti kvalifikacijų žemėlapio duomenys bus prieinami suinteresuotoms valstybinėms institucijoms ir ekspertinėm institucijoms, o apibendrinta informacija bus naudinga stojantiems mokytis asmenims, darbdaviams, švietimo įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms grupėms.
 
Lietuvos profesijų klasifikatorių galite rasti adresu http://www.ukmin.lt/web/lt/profesiju_klasifikatorius. Taip pat papildomos informacijos rasite „Sodros“ tinklalapyje adresu http://www.sodra.lt/lt/profesiju_klasifikatorius.

Please wait, page is loading..