Prasidėjo ESCO ir LPK sąsajų sukūrimo terminas

2018 m. liepos 18 d. Europos Komisija, siekdama įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 13 d. reglamento (ES) 2016/589 „Dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013“ (toliau - Reglamentas) 19 straipsnį, kuriame nustatomas Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijų ir profesijų klasifikatoriaus (ESCO) (toliau – Europos klasifikatorius) naudojimas EURES tinkle, priėmė du įgyvendinimo sprendimus:

1) Reglamento 19 straipsnio 2 daliai įgyvendinti priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1020 „Dėl Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašo, skirto automatiniam susiejimui per bendrą IT platformą, priėmimo ir atnaujinimo“. Sprendimas nustato Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašą, naudotiną operacijoms bendroje EURES IT platformoje, ir apibrėžia šio sąrašo atnaujinimo ir peržiūros procedūras.

2) Reglamento 19 straipsnio 6 daliai įgyvendinti Europos Komisija priėmė įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1021 „Dėl techninių standartų ir formatų, kurių reikia norint užtikrinti automatinį susiejimą per bendrą IT platformą naudojantis Europos klasifikatoriumi ir nacionalinių sistemų bei Europos klasifikatoriaus sąveikumą“. Šiame sprendime nustatomi techniniai standartai ir formatai, reikalingi automatinio susiejimo per bendrą IT platformą naudojantis Europos klasifikatoriumi veikimui bei nacionalinių sistemų ir Europos klasifikatoriaus sąveikumui užtikrinti.

Vadovaujantis Reglamento 19 straipsnio 3 dalimi, šalys narės ne vėliau kaip per trejus metus nuo Europos Komisijos įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo privalo perimti Europos klasifikatorių arba susieti nacionalinius klasifikatorius su ESCO bendroje IT platformoje.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, būdama Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) nare, įgyvendins Europos klasifikatoriaus diegimui EURES informacinėje sistemoje keliamus techninius reikalavimus. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų  ministerija, Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo įstaiga, susies šio nacionalinio klasifikatoriaus ir ESCO turinį.

Bendromis pastangomis bus siekiama laiku ir kokybiškai susieti Europos ir nacionalinį klasifikatorius ir pateikti jų sąsajas bendroje EURES platformoje, užtikrinant vieningą terminiją, standartizuotus pavadinimus ir įgūdžių derinius, kurie bus taikomi automatiškai derinant darbuotojų pasiūlos ir paklausos skelbimus. Naudojant šią EURES informacinę sistemą bus siekiama skatinti ne tik šalių narių darbuotojų judumą Europos darbo rinkoje, bet ir užpildyti tam tikrų įgūdžių reikalaujančias laisvas darbo vietas, įdarbinant trečiųjų šalių piliečius.

Daugiau informacijos rasite adresu: https://ec.europa.eu/esco/portal .

Puslapis kraunamas, prašome palaukti...