Dažniausiai užduodami klausimai

Kokiu teisės aktu nustatyta prievolė teikti profesijų duomenis?

Prievolė teikti darbuotojų profesijų duomenis yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1232 (Žin., 2012, Nr. 119-5989).
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. VE-117 (Žin., 2013, Nr. 112-5614) patvirtintos su darbuotojų profesijų duomenų teikimu susijusių SD pranešimų formos.

Kada buvo teikiami duomenys apie esamus darbuotojus?

Duomenis apie visų esamų darbuotojų profesijas reikėjo pateikti nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. kovo 1 d.

Ar reikės nuolat teikti duomenis apie naujai priimamus darbuotojus?

Taip. Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. buvo pradėti teikti profesijų duomenys apie naujai įdarbinamus darbuotojus. Duomenis apie naujai priimamų darbuotojų profesijas Sodros teritoriniams skyriams reikės teikti nuolat.

Ar reikia teikti duomenis, jei keičiasi darbuotojo profesija toje pačioje darbovietėje?

Ne. Duomenis apie jau dirbančius darbuotojus reikia pateikti vieną kartą.

Ar profesija nustatoma pagal išsilavinimą, ar pagal darbą?

Asmens profesija nustatoma pagal darbą.

Kur rasti profesijų klasifikatorių?

Kur rasti profesijų pogrupių aprašus?

Klasifikatoriaus leidinyje ir klasifikatoriaus duomenų bazėje (žr. ankstesnes nuorodas).

Ar yra klasifikatoriaus struktūra pateikta atskirai?

Klasifikatoriaus leidinyje yra atskirai pateikta klasifikatoriaus struktūra, klasifikatoriaus duomenų bazėje pateikiamas struktūros medis (žr. ankstesnes nuorodas).

Kaip naudotis klasifikatoriumi?

Daugiau metodinės informacijos apie profesijų klasifikatorių rasite klasifikatoriaus įvade:

Glausta klasifikatoriaus taikymo instrukcija pateikiama:

Kelių ženklų profesijos kodas reikalingas?

Reikia įrašyti 4 ženklų profesijų pogrupio kodą.

Kuriuos 4 ženklus naudoti?

Reikia naudoti pirmus 4 ženklus iš 6 ženklų profesijos kodo.

Kuris profesijos kodo skaitmuo rodo pagrindinę grupę?

1 ženklas iš 6 ženklų profesijos (arba 4 ženklų profesijų pogrupio) kodo žymi pagrindinę profesijų grupę.

Kaip ieškoti profesijos klasifikatoriuje?

Tikslinga naudoti paiešką pagal žodį ar žodžio dalį. Leidinyje yra atskirai pateiktas kodinis ir abėcėlinis profesijų sąrašas (žr. nuorodą):

Ką daryti, jei nėra reikiamo profesijos pavadinimo?

Pagal asmens atliekamo darbo pobūdį reikia parinkti tinkamo 4 ženklų profesijų pogrupio kodą.

Ar reikia keisti įmonės darbuotojų profesijų pavadinimus pagal klasifikatorių?

Ne. Reikia pateikti keturženklį profesijų pogrupio kodą.

Kaip koduoti profesiją, kurios užduotys patenka į skirtingus pogrupius?

Reikia taikyti šias kodo priskyrimo taisykles eilės tvarka:
1.    Kai darbuotojo užduotims atlikti reikia skirtingų lygmenų kvalifikacijos, darbas klasifikuojamas pagal tas užduotis, kurių atlikimas reikalauja aukščiausio kvalifikacijos lygmens.

2.    Kai darbuotojo užduotys susiję su skirtingomis prekių gaminimo ir paskirstymo pakopomis, pirmumas teikiamas prekių gaminimo pakopai, o ne jų pardavimo, transportavimo ar gamybos valdymo pakopoms.

3.    Kai užduotys yra to paties kvalifikacijos lygmens ir atliekamos tame pačiame gamybos etape, darbas klasifikuojamas pagal vyraujančias užduotis.

Kaip koduoti profesijų pavadinimų derinius?

Taikyti anksčiau nurodytas kodo priskyrimo taisykles.

Kiek kodų galima priskirti profesijai?

Turi būti parinktas vienas profesijos kodas.

Ką daryti, jei darbuotojas įdarbintas keliais etatais?

Kiek darbo sutarčių darbuotojas bebūtų sudaręs, pranešime reikia nurodyti vieną profesiją.

Kaip koduoti mažųjų įmonių vadovus?

Mažųjų įmonių, kuriose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų, vadovai koduojami atitinkamais kodais pagal įmonės ekonominę veiklą (mažosios gamybos įmonės vadovas – 1321, statybos – 1323, transporto – 1324).

Kaip koduoti vadovų pavaduotojus?

Pavaduotojus reikia koduoti tuo pačiu kodu kaip ir vadovus, kuriuos jie pavaduoja.

Kaip koduoti tokias profesijas, kaip: inžinierius, vadybininkas, vairuotojas?

Klasifikatoriuje inžinierių, vadybininkų profesijos priskiriamos atitinkamiems pogrupiams pagal sritis (pvz. statybos inžinierius – 2142, mechanikos inžinierius – 2144, sveikatos priežiūros vadybininkas – 2263, pardavimo vadybininkas – 2431). Vairuotojai grupuojami pagal vairuojamas transporto priemones (taksi vairuotojas – 8322, autobuso vairuotojas – 8331, sunkvežimio vairuotojas – 8332).

Ką daryti, norint įregistruoti naują profesiją?

Pateikti profesijos įregistravimo paraišką Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Paraiškos teikimo tvarka ir įregistravimo procedūros patvirtintos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 4-346 (Žin., 2012, Nr. 45-2199) ir 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 4-837 (Žin., 2012, Nr. 99-5079).

Puslapis kraunamas, prašome palaukti...