Grupės ir jų aprašai

Kodasrūšiuoti mažėjimo tvarka Pavadinimas Pagrindinė grupė Pagrindinis pogrupis Pogrupiai Profesijos
011 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai Ginkluotųjų pajėgų profesijos Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai 1
27
021 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos Ginkluotųjų pajėgų profesijos Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos 1
21
031 Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai Ginkluotųjų pajėgų profesijos Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai 1
6
111 Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai 4
59
112 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai 1
58
121 Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai Administravimo ir komercijos vadovai 4
38
122 Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai Administravimo ir komercijos vadovai 3
16
131 Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai 2
18
132 Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai 4
42
133 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai 1
6
134 Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai 7
47
141 Viešbučių ir restoranų vadovai Vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai 2
7
142 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai 1
7
143 Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai 2
30
211 Fizinių mokslų specialistai Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 4
89
212 Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 1
24
213 Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 3
101
214 Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 7
185
215 Elektros technologijų inžinieriai Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 3
40
216 Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 6
45
221 Gydytojai Specialistai Sveikatos specialistai 2
89
222 Slaugos ir akušerijos specialistai Specialistai Sveikatos specialistai 2
10
223 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Specialistai Sveikatos specialistai 1
1
224 Paramedikai Specialistai Sveikatos specialistai 1
1
225 Veterinarai Specialistai Sveikatos specialistai 1
4
226 Kiti sveikatos specialistai Specialistai Sveikatos specialistai 8
70
231 Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai Mokymo specialistai 1
99
232 Profesijos mokytojai Specialistai Mokymo specialistai 1
71
233 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai Mokymo specialistai 1
33
234 Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai Specialistai Mokymo specialistai 2
3
235 Kiti mokymo specialistai Specialistai Mokymo specialistai 7
34
241 Finansų specialistai Specialistai Verslo ir administravimo specialistai 3
17
242 Administravimo specialistai Specialistai Verslo ir administravimo specialistai 4
41
243 Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai Verslo ir administravimo specialistai 4
27
251 Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai 5
24
252 Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai 4
21
261 Teisės specialistai Specialistai Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai 3
34
262 Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai 2
10
263 Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai 6
73
264 Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai 3
66
265 Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai 7
86
311 Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 9
143
312 Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 3
17
313 Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 6
104
314 Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 3
35
315 Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 5
50
321 Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji sveikatos specialistai 4
38
322 Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji sveikatos specialistai 2
3
323 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji sveikatos specialistai 1
2
324 Veterinarijos technikai ir felčeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji sveikatos specialistai 1
3
325 Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji sveikatos specialistai 9
45
331 Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 5
25
332 Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 4
12
333 Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 5
27
334 Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 4
40
335 Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 6
31
341 Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai 3
23
342 Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai 3
14
343 Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai 5
44
351 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Informacinių ir ryšių sistemų technikai 4
21
352 Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Informacinių ir ryšių sistemų technikai 2
37
411 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai 1
3
412 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai 1
6
413 Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai 2
18
421 Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai Klientų aptarnavimo tarnautojai 4
14
422 Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai Klientų aptarnavimo tarnautojai 8
23
431 Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai 3
24
432 Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai 3
53
441 Kiti tarnautojai Tarnautojai Kiti tarnautojai 7
41
511 Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 3
27
512 Virėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 1
9
513 Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 2
12
514 Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 2
16
515 Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 3
21
516 Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 6
33
521 Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Pardavėjai 2
6
522 Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Pardavėjai 3
16
523 Kasininkai ir bilietų pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Pardavėjai 1
4
524 Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Pardavėjai 7
18
531 Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Asmens priežiūros darbuotojai 2
6
532 Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Asmens priežiūros darbuotojai 3
10
541 Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Apsaugos darbuotojai 5
41
611 Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai 4
62
612 Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai 4
56
613 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai 1
3
621 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai 1
12
622 Žvejai ir medžiotojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai 4
13
631 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai 1
2
632 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai 1
2
633 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai 1
2
634 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai 1
2
711 Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus) 6
82
712 Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus) 7
69
713 Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus) 3
28
721 Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai 5
75
722 Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai 4
141
723 Mašinų mechanikai ir taisytojai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai 4
115
731 Amatininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Amatininkai ir spausdinimo darbininkai 9
217
732 Spausdinimo darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Amatininkai ir spausdinimo darbininkai 3
102
741 Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai 3
71
742 Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai 2
83
751 Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai 6
153
752 Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai 3
70
753 Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai 6
155
754 Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai 5
19
811 Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 4
68
812 Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 2
52
813 Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 2
99
814 Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 3
43
815 Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 8
111
816 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 1
97
817 Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 2
57
818 Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 4
120
821 Surinkėjai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Surinkėjai 3
54
831 Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 2
52
832 Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 2
11
833 Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 2
12
834 Judamųjų įrenginių operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 4
95
835 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 1
29
911 Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Valytojai ir pagalbininkai 2
25
912 Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti valytojai (rankomis) Nekvalifikuoti darbininkai Valytojai ir pagalbininkai 4
15
921 Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai 6
35
931 Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai 3
24
932 Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai 2
28
933 Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai 4
17
941 Maisto ruošimo padėjėjai Nekvalifikuoti darbininkai Maisto ruošimo padėjėjai 2
5
951 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai Nekvalifikuoti darbininkai Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai 1
7
952 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai Nekvalifikuoti darbininkai Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai 1
5
961 Buitinių atliekų surinkėjai Nekvalifikuoti darbininkai Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai 3
9
962 Kiti nekvalifikuoti darbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai 5
45
Puslapis kraunamas, prašome palaukti...