Trumpa LPK versija

Čia pateikiama trumpa Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 versija. Šioje supaprastintoje versijoje glaustai ir patogiai išdėstyta klasifikatoriaus informacija. Glaustas šios versijos klasifikatoriaus įvadas (spauskite čia). Trumpoje LPK versijoje rasite:
· glaustus 10 pagrindinių grupių aprašus
· glaustus 436 pogrupių aprašus
· profesijų pavyzdžių sąrašus
Grįžti į suskleistą trumpą LPK versiją
Kodas Pavadinimas
1 Vadovai
1111 Teisės aktų leidėjai
1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
1113 Seniūnai
1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
1211 Finansų srities vadovai
1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
1213 Politikos ir planavimo srities vadovai
1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai
1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
1312 Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
1321 Gamybos vadovai
1322 Gavybos vadovai
1323 Statybos vadovai
1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
1330 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
1341 Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai
1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
1344 Socialinės paramos vadovai
1345 Švietimo srities vadovai
1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
1411 Viešbučių vadovai
1412 Restoranų vadovai
1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
2 Specialistai
2111 Fizikai ir astronomai
2112 Meteorologai
2113 Chemikai
2114 Geologai ir geofizikai
2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
2133 Aplinkos apsaugos specialistai
2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
2142 Statybos inžinieriai
2143 Ekologijos inžinieriai
2144 Mechanikos inžinieriai
2145 Chemijos inžinieriai
2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
2151 Elektros inžinieriai
2152 Elektronikos inžinieriai
2153 Telekomunikacijų inžinieriai
2161 Statybos architektai
2162 Kraštovaizdžio architektai
2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
2164 Miestų ir kelių eismo planuotojai
2165 Kartografai ir topografai
2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriai
2211 Bendrosios praktikos gydytojai
2212 Gydytojai specialistai
2221 Slaugos specialistai
2222 Akušerijos specialistai
2230 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
2240 Paramedikai
2250 Veterinarai
2261 Gydytojai odontologai
2262 Vaistininkai
2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
2264 Fizioterapeutai
2265 Dietistai ir mitybos specialistai
2266 Audiologai ir kalbos terapeutai
2267 Optometrijos specialistai ir optikai
2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
2320 Profesijos mokytojai
2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2341 Pradinio ugdymo mokytojai
2342 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
2351 Švietimo metodų specialistai
2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
2353 Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai
2354 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai
2355 Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai
2356 Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai
2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai
2411 Buhalteriai
2412 Finansų ir investicijų konsultantai
2413 Finansų analitikai
2421 Vadybos ir organizavimo analitikai
2422 Politikos ir administravimo specialistai
2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
2432 Viešųjų ryšių specialistai
2433 Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai
2434 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai
2511 Sistemų analitikai
2512 Programinės įrangos kūrėjai
2513 Saityno ir multimedijos kūrėjai
2514 Taikomųjų programų kūrėjai
2519 Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai
2521 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
2522 Sistemų administratoriai
2523 Kompiuterių tinklų specialistai
2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
2611 Teisininkai
2612 Teisėjai
2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
2621 Archyvų ir muziejų specialistai
2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
2631 Ekonomistai
2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
2633 Filosofai, istorikai ir politologai
2634 Psichologai
2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
2636 Religijų specialistai
2641 Autoriai ir kiti rašytojai
2642 Žurnalistai
2643 Vertėjai ir kalbininkai
2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
2653 Šokėjai ir choreografai
2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
2655 Aktoriai
2656 Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai
2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
3 Technikai ir jaunesnieji specialistai
3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
3112 Statybos inžinerijos technikai
3113 Elektros inžinerijos technikai
3114 Elektronikos inžinerijos technikai
3115 Mechanikos inžinerijos technikai
3116 Cheminės inžinerijos technikai
3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
3118 Braižytojai
3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
3121 Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai
3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
3131 Elektrinių operatoriai
3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
3142 Žemės ūkio technikai
3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
3151 Laivų mechanikai
3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
3154 Skrydžių vadovai
3155 Skrydžių saugos elektronikos technikai
3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
3213 Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai
3214 Medicinos ir dantų technikai
3221 Jaunesnieji slaugos specialistai
3222 Jaunesnieji akušerijos specialistai
3230 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
3240 Veterinarijos technikai ir felčeriai
3251 Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai
3252 Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai
3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
3254 Optikai
3255 Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai
3256 Gydytojo padėjėjai
3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
3258 Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai
3259 Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai
3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai
3312 Kreditų ir paskolų specialistai
3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai
3314 Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai
3315 Nuostolių ir kiti vertintojai
3321 Draudimo agentai
3322 Pardavimo atstovai
3323 Pirkimo specialistai
3324 Prekybos brokeriai
3331 Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai
3332 Konferencijų ir renginių planuotojai
3333 Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai
3334 Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai
3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
3341 Vyresnieji raštinės darbuotojai
3342 Teisės institucijų sekretoriai
3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
3344 Medicinos sekretoriai
3351 Muitinės ir pasienio inspektoriai
3352 Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai
3353 Socialinių išmokų specialistai
3354 Licencijų išdavimo specialistai
3355 Policijos specialistai ir tyrėjai
3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai
3421 Sportininkai ir žaidėjai
3422 Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai
3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai
3431 Fotografai
3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai
3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai
3434 Vyriausieji virėjai
3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
3511 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai
3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
3513 Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai
3514 Saityno technikai
3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
4 Tarnautojai
4110 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas
4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
4132 Duomenų įvesties operatoriai
4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4212 Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai
4213 Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai
4214 Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4221 Kelionių konsultantai ir tarnautojai
4222 Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai
4223 Telefonų skirstiklių operatoriai
4224 Viešbučių registratoriai
4225 Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai
4226 Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
4227 Apklausų atlikėjai
4229 Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai
4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
4313 Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai
4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
4322 Tiekimo tarnautojai
4323 Transporto tarnautojai
4411 Bibliotekų tarnautojai
4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
4414 Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai
4416 Darbuotojų informacijos tarnautojai
4419 Kitur nepriskirti tarnautojai
5 Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
5111 Kelionių palydovai
5112 Transporto priemonių konduktoriai
5113 Kelionių vadovai
5120 Virėjai
5131 Padavėjai
5132 Barmenai
5141 Kirpėjai
5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
5152 Namų ūkio ekonomai
5153 Pastatų prižiūrėtojai
5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai
5162 Tarnai ir palydovai
5163 Laidojimo paslaugų darbuotojai
5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
5165 Vairavimo instruktoriai
5169 Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai
5211 Kioskų ir turgaviečių pardavėjai
5212 Maisto produktų gatvės pardavėjai
5221 Krautuvininkai
5222 Vyresnieji parduotuvių darbuotojai
5223 Parduotuvių pardavėjai
5230 Kasininkai ir bilietų pardavėjai
5241 Madų ir panašūs demonstruotojai
5242 Prekių demonstruotojai
5243 Išnešiojamosios prekybos pardavėjai
5244 Nuotolinės prekybos pardavėjai
5245 Degalinių operatoriai
5246 Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai
5249 Kitur nepriskirti pardavėjai
5311 Vaikų priežiūros darbuotojai
5312 Mokytojų padėjėjai
5321 Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai
5322 Asmens priežiūros namuose darbuotojai
5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
5411 Ugniagesiai
5412 Policijos pareigūnai
5413 Įkalinimo įstaigų sargybiniai
5414 Apsaugos darbuotojai
5419 Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai
6 Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
6114 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai
6121 Gyvulių augintojai
6122 Paukščių augintojai
6123 Bitininkai
6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
6130 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai
6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
6221 Akvakultūros ūkio darbuotojai
6222 Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai
6223 Giliavandenės žvejybos žvejai
6224 Medžiotojai
6310 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai
6320 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai
6330 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai
6340 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai
7 Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
7111 Statybininkai
7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7115 Dailidės ir staliai
7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7121 Stogdengiai
7122 Grindų ir plytelių klojėjai
7123 Tinkuotojai
7124 Darbininkai izoliuotojai
7125 Stikliai
7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7127 Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai
7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojai
7133 Statybinių konstrukcijų valytojai
7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
7212 Suvirintojai
7213 Skardininkai
7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai
7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
7234 Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai
7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
7319 Kitur nepriskirti amatininkai
7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
7322 Spaustuvininkai
7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7512 Kepėjai ir konditeriai
7513 Pieno produktų gamintojai
7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
7521 Medienos meistrai
7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
7535 Kailiadirbiai ir odininkai
7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
7541 Narai
7542 Sprogdintojai
7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
7544 Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai
7549 Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
8 Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai
8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
8156 Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai
8157 Skalbimo mašinų operatoriai
8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
8311 Lokomotyvų mašinistai
8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
8321 Motociklų vairuotojai
8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
8331 Autobusų ir troleibusų vairuotojai
8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
9 Nekvalifikuoti darbininkai
9111 Namų valytojai ir pagalbininkai
9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9122 Transporto priemonių plovėjai
9123 Langų plovėjai
9129 Kiti valytojai
9211 Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9213 Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
9215 Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai
9311 Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai
9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai
9321 Pakuotojai (rankomis)
9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9331 Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai
9332 Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai
9333 Krovikai
9334 Prekių krovėjai į lentynas
9411 Greitojo maisto ruošėjai
9412 Virtuvės pagalbininkai
9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
9520 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai
9611 Buitinių atliekų surinkėjai
9612 Buitinių atliekų rūšiuotojai
9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
9622 Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
9623 Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai
9624 Vandens vežikai ir malkų rinkėjai
9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
0 Ginkluotųjų pajėgų profesijos
0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
0310 Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
Puslapis kraunamas, prašome palaukti...