Pristatyta pilna Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijų ir profesijų klasifikatoriaus versija

2017 m. spalio 9-10 d. Briuselyje vyko Europos Komisijos organizuota konferencija „ESCO: sujungiant žmones ir darbus“. Konferencijoje buvo pristatyta pirmoji pilna Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijų ir profesijų klasifikatoriaus (ESCO) versija. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su praktiniais ESCO taikymo pavyzdžiais ir jo sukuriama pridėtine verte. Keletą metų intensyviai kurtas, įtraukiant platų spektrą suinteresuotų nacionalinių ir europinių subjektų, ESCO dabar yra pasirengęs padėti švietimo bei mokymo sistemai ir darbo rinkai geriau identifikuoti ir naudoti įgūdžius, kompetencijas ir kvalifikacijas. ESCO v.1 konferencija, kaip išskirtinė galimybė pasidalinti informacija su plačiąja visuomene apie ESCO klasifikatorių, apėmė interaktyvių darbo grupių veiklą, praktinių pavyzdžių pristatymą, svarbius pranešimus ir aukšto lygio diskusijas.
Pirmąją konferencijos dieną darbas vyko grupėse, tokiose, kaip: „ESCO naudojimas didžiųjų duomenų analizei“, „Semantinė darbo paieška“, „Darbo rinkos didžiųjų duomenų analizė“, „Bendra EURES IT platforma ir derinimo procesas“, „Inovatyvių požiūrių valstybinėse užimtumo tarnybose pristatymas“, „Tolimesnis ESCO tobulinimas“. Jų metu buvo pristatyti ESCO naudojimo pilotiniai projektai ir praktiniai klasifikatoriaus taikymo aspektai, susiję su įgūdžių panaudojimu įvairių procesų kokybei gerinti:
• darbo, kuris geriausiai atitinka asmens turimus įgūdžius, paieškai (darbo ieškantiems asmenims)
• įdarbinimo ir talentų vadybos strategijų plėtrai (darbdaviams)
• mokymo programų sudarymui ir kvalifikacijų formulavimui (mokymo teikėjams)
• profesiniam orientavimui ir karjeros planavimui (konsultantams ir klientams)
• naujų įgūdžių poreikio numatymui ir mokymo planavimui bei atitinkamų sprendimų priėmimui (švietimo ir užimtumo politikos formuotojams)
Antrąją konferencijos dieną ESCO klasifikatorius buvo pristatytas kaip svarbi priemonė Europos užimtumo ir švietimo politikai formuoti. ESCO pateikiami standartizuoti įgūdžiai įgalina suderinti darbo ieškančiųjų ir darbdavių poreikius, atrasti įgūdžių spragas ir įgūdžių neatitikimo darbo rinkoje priežastis bei planuoti atitinkamą švietimą ir mokymą.
Klasifikatorius yra išverstas į 24 Europos Sąjungos šalių, taip pat į islandų ir norvegų kalbas. Jis palengvina dialogą tarp darbo rinkos ir švietimo sektorių, pateikdamas bendrą kalbą, galinčią padėti įveikti darbo rinkos paklausos ir pasiūlos neatitikimą ir padidinti profesinį bei geografinį judumą Europos Sąjungoje. Augant įdarbinimo procesų skaitmeninimo mastui, darbdaviai ir darbuotojai naudoja efektyvaus komunikavimo skaitmeninius įrankius. ESCO siekiama pagerinti šių skaitmeninių įrankių sąveiką.
Pirmąją pilną ESCO v.1 versiją sudaro 2942 profesijos, 13485 įgūdžiai bei kompetencijos ir 2414 kvalifikacijų. ESCO klasifikatoriuje esančios kvalifikacijos yra gautos iš nacionalinių kvalifikacijų duomenų bazių, kurios priklauso ir kurias tvarko Europos Sąjungos šalys. Šią informaciją šalys teikia savanoriškai, todėl kiekviena jų turi užtikrinti, kad ESCO būtų prieinama naujausia, išsami ir tiksli informacija apie kvalifikacijas. Numatoma palaipsniui skelbti šalių pateikiamą informaciją apie kvalifikacijas ESCO portale. Ateityje numatoma į klasifikatorių įtraukti iš įvairių šaltinių gautą informaciją apie privataus sektoriaus, tarptautines ir šakines kvalifikacijas.
ESCO v.1 versiją galima rasti ESCO portale. Įvairūs ESCO rengimo dokumentai, ataskaitos, apžvalgos, pranešimai, metodiniai leidiniai, diegimo vadovai, ESCO v.1 pristatymo konferencijos medžiaga ir kita naudinga informacija yra skelbiama adresu: https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Main_Page .

Puslapis kraunamas, prašome palaukti...