Profesijos ir jų aprašai

Kodas Pavadinimas Pogrupis Grupė Pagrindins pogrupis Pagrindinė grupė
132112 Vyriausiasis metrologas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132113 Vyriausiasis hidrotechnikas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132114 Vyriausiasis cecho [baro] inžinierius Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132115 Įmonės [cecho, baro] pamainos viršininkas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132116 Vyriausiasis dailininkas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132117 Mažosios gamybos įmonės vadovas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132201 Vyriausiasis geologas Gavybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132202 Mažosios gavybos įmonės vadovas Gavybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132301 Statybos padalinio vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132302 Vyriausiasis architektas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132303 Kapitalinės statybos padalinio vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132304 Techninės priežiūros vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132305 Bendrųjų statybos darbų vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132306 Specialiųjų statybos darbų vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132307 Statybos projekto vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132308 Mažosios statybos įmonės vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132401 Pašto padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132402 Geležinkelio stoties vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132403 Transporto padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132404 Logistikos padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132405 Sandėlio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132406 Krovinių padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132407 Geležinkelio ruožo viršininkas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132408 Platinimo padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132409 Tiekimo padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132410 Sandėliavimo padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132411 Mažosios transporto įmonės vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132412 Mažosios transporto paslaugų įmonės vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132413 Mažosios sandėliavimo įmonės vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132414 Traukinio viršininkas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
132415 Autobusų stoties vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
133001 Ryšių padalinio vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
133002 Informacinių technologijų padalinio vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
133003 Informatikos padalinio vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
133004 Kompiuterijos padalinio vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
133005 Mažosios ryšių įmonės vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
133006 Mažosios ryšių paslaugų įmonės vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134101 Vaikų lopšelio [lopšelio-darželio, darželio, darželio-mokyklos] direktorius Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134102 Vaikų priežiūros dienos centro direktorius Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134103 Mažosios švietimo įstaigos vadovas {ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vaikų dienos priežiūra} Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134104 Vaikų globos namų ar pensionato direktorius Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134201 Vyriausiasis gydytojas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134202 Sveikatos priežiūros padalinio vadovas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134203 Medicinos įstaigos administratorius Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134204 Vyriausiasis slaugytojas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134205 Vyriausiasis slaugos administratorius Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134206 Vyriausiasis akušeris Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134207 Slaugos direktorius Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134208 Medicinos direktorius Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134209 Odontologijos kabineto vadovas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134210 Ambulatorijos vadovas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134211 Šeimos gydytojo ar bendrosios praktikos gydytojo kabineto vadovas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134212 Mažosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134213 Neįgaliųjų globos namų ar pensionato direktorius Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134301 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų įstaigos direktorius Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134302 Socialinio darbo įstaigos padalinio vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms} Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134303 Senelių globos namų ar pensionato direktorius Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134304 Slaugos namų direktorius Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134305 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms} Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134401 Socialinės paramos padalinio vadovas Socialinės paramos vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134402 Bendruomenės centro vadovas Socialinės paramos vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134403 Šeimos centro vadovas Socialinės paramos vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134404 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {išskyrus slaugos ir socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms} Socialinės paramos vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134501 Pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos direktorius Švietimo srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134502 Profesinio mokymo įstaigos direktorius Švietimo srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134503 Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas Švietimo srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134504 Aukštosios mokyklos padalinio vadovas Švietimo srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134505 Mažosios švietimo įstaigos vadovas {išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų dienos priežiūrą} Švietimo srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134601 Verslo paslaugų padalinio vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos} Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134602 Banko padalinio vadovas Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134603 Kredito unijos padalinio vadovas Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134604 Draudimo bendrovės padalinio vadovas Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134605 Kredito unijos administracijos vadovas Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134606 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos} Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134901 Planetariumo direktorius Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134902 Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134903 Bibliotekos direktorius [vedėjas] Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134904 Pamainos viršininkas [vadas] Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134905 (Techninio) archyvo vedėjas Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134906 Padalinio vadovas [viršininkas, vadas] Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134907 Mažosios kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134908 Muziejaus direktorius [vedėjas] Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134909 Apygardos [apylinkės] teismo padalinio vadovas Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
134910 Apygardos [apylinkės] prokuratūros padalinio vadovas Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai Vadovai
141101 Nakvynės namų direktorius Viešbučių vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
141102 Bendrabučio direktorius Viešbučių vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
141103 Viešbučio padalinio vadovas Viešbučių vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
141104 Mažosios apgyvendinimo įmonės (viešbučio, kempingo, motelio) vadovas Viešbučių vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
141201 Maitinimo padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas Restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
141202 Maisto gamybos vedėjas Restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
141203 Mažosios maitinimo įmonės (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas Restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
142001 Parduotuvės padalinio vadovas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
142002 Mažmeninės prekybos padalinio vadovas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
142003 Didmeninės prekybos padalinio vadovas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
142004 Veterinarijos vaistinės vedėjas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
142005 Mažosios mažmeninės prekybos įmonės vadovas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
142006 Mažosios didmeninės prekybos įmonės vadovas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
142007 Vaistinės direktorius [vedėjas] Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143101 Stadiono direktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143102 Kino [fotografijos, meno, reklamos] studijos direktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
Puslapis kraunamas, prašome palaukti...