Pereiti į pagrindinį turinį

0
- Ginkluotųjų pajėgų profesijos

Ginkluotųjų pajėgų profesijos apima visus ginkluotosiose pajėgose tarnaujančių asmenų darbus. Ginkluotųjų pajėgų nariai – tai asmenys, kurie tarnauja ginkluotosiose pajėgose, eina pagalbinę privalomą ar savanorišką tarnybą, jiems galioja karių drausmė, be to, jie negali eiti civilinės tarnybos. Čia priskiriami nuolatiniai sausumos pajėgų, karinių jūrų pajėgų, karinių oro pajėgų ir kitų karinių pajėgų nariai, taip pat šauktiniai, pašaukti į karinius mokymus ar kitą tarnybą tam tikram laikotarpiui.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

01 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

02 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

03 Ginkluotųjų pajėgų profesijos (kiti laipsniai)

Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Subscribe to 0