Pereiti į pagrindinį turinį

03
- Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

Pagrindiniam pogrupiui „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai“ priskiriami visi šauktiniai ir savanoriai ginkluotųjų pajėgų nariai, išskyrus karininkus, generolus, admirolus ir puskarininkius, seržantus, viršilas. Jie atlieka specifines karines užduotis ir (arba) užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Daugeliui šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė:
031 Ginkluotųjų pajėgų profesijos (kiti laipsniai)
Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Subscribe to 03