Pereiti į pagrindinį turinį

1
- Vadovai

Vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina visą valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų arba jų vidaus padalinių veiklą ir jai vadovauja, taip pat nustato ir peržiūri jų politikos kryptis, įstatymus, teisės aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui, išskyrus 14 pagrindinį pogrupį „Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“, kurio profesijų atstovams reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės vadovų atliekamos užduotys: valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų arba jų vidaus padalinių politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas šiais klausimais; tikslų ir standartų nustatymas, taip pat jų įgyvendinimo programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas ir vertinimas; tinkamų sistemų ir procedūrų parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas siekiant kontroliuoti biudžetą; materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas politikai ir programoms įgyvendinti; organizacijos arba įmonės ir jos darbuotojų veiklos stebėsena ir vertinimas; darbuotojų atranka arba atrankos rezultatų tvirtinimas; sveikatos ir saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei arba jų vidaus padaliniams ir derybos jų vardu susitikimuose ir kituose forumuose.
Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:
11 Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai
12 Administravimo ir komercijos vadovai
13 Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai
14 Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai
Pastabos
Atkreiptinas dėmesys, kad skirtumas tarp vadovų, priskirtų 1 pagrindinei grupei, ir kitoms pagrindinėms grupėms priskirtų prižiūrėtojų (brigadininkų, meistrų ir kitų vyresniųjų darbuotojų) yra tas, kad ir vadovai, ir prižiūrėtojai gali planuoti, organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti kitų asmenų atliekamą darbą ir jam vadovauti. Be to, vadovai paprastai yra atsakingi už sprendimus dėl bendro strateginio vadovavimo įmonei arba organizacijai ar jos padaliniui ir jų veiklai (pavyzdžiui, dėl gamintinų prekių rūšių, kiekio ir kokybės); biudžeto (kiek lėšų ir kur išleisti); taip pat dėl darbuotojų atrankos, paskyrimo į darbą ir atleidimo. Prižiūrėtojai gali konsultuoti ir teikti pagalbą vadovams šiais klausimais, ypač susijusiais su darbuotojų atranka ir atleidimu, tačiau nėra įgalioti priimti sprendimų.
Atkreiptinas dėmesys, kad nebūtina, jog vadovai būtų atsakingi už visas tris sritis: strateginį vadovavimą bei vadovavimą veiklai, biudžetą ir darbuotojų atranką bei atleidimą. Jų savarankiškumo lygis taip pat gali skirtis. Esminis skirtumas tas, kad prižiūrėtojai atsako tik už kitų darbuotojų veiklos priežiūrą, o vadovai atsako už viso organizacijos padalinio veiklą.

Subscribe to 1