Pereiti į pagrindinį turinį

11
- Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai rengia ir peržiūri politikos kryptis, taip pat padedami kitų vadovų planuoja, koordinuoja ir vertina visą valstybinių įstaigų, įmonių, ir kitų organizacijų veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: pirmininkavimas įstatymų leidžiamųjų institucijų, direktorių tarybų ir komitetų darbui arba dalyvavimas jame; valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas; įmonių, valstybės institucijų arba agentūrų ir kitų organizacijų tikslų nustatymas; jiems įgyvendinti skirtų programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas; tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas; materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas politikai ir programoms įgyvendinti; organizacijos arba įmonės veiklos stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; su ceremonijomis susijusių pareigų atlikimas ir atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei, organizacijai arba bendruomenei oficialiomis progomis ir susitikimuose, derybose, renginiuose ir viešuose projektų svarstymuose.
Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
111 Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai
112 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

Subscribe to 11