Pereiti į pagrindinį turinį

111
- Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai nustato valstybės, regiono arba vietos valdžios ar bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų politikos kryptis, organizuoja jų įgyvendinimą, šiuo klausimu konsultuoja ir jam vadovauja. Jie rengia, priima, taiso arba atšaukia įstatymus, norminius teisės aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus, planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir vertina bendrą valstybės institucijų ir agentūrų, tradicinių bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų veiklą ir jai vadovauja.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pirmininkavimas įstatymų leidžiamųjų institucijų ir valdžios administracinių tarybų, teisėkūros posėdžiams, vietos bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų darbui ir dalyvavimas jame; dalyvavimas valdymo lygmens administracinėse tarybose arba oficialiuose komitetuose; plačiajai visuomenei susirūpinimą keliančių klausimų nagrinėjimas ir rinkėjų interesų gynimas; valstybės politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas; organizacijų tikslų iškėlimas ir jiems įgyvendinti skirtų programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas; rekomendacijos dėl pateiktų dokumentų, suvestinių ir ataskaitų, jų tikrinimas, vertinimas ir tvirtinimas; tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas; bendruomeninės žemės naudojimo ir kitų išteklių paskirstymas; su ceremonijomis susijusių pareigų atlikimas ir atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei, organizacijai arba bendruomenei oficialiomis progomis ir susitikimuose, derybose, renginiuose ir viešuose projektų svarstymuose.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
1111 Teisės aktų leidėjai
1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
1113 Seniūnai
1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai

Subscribe to 111