Pereiti į pagrindinį turinį

1111
- Teisės aktų leidėjai

Teisės aktų leidėjai apibrėžia, nustato valstybės, regiono arba vietos valdžios institucijų ir tarptautinių valstybinių agentūrų politikos kryptis ir vadovauja jas įgyvendinant, rengia, priima, taiso arba atšaukia įstatymus, norminius teisės aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus. Jie gali būti renkami ir nerenkami Seimo, Vyriausybės, tarybų ir komisijų nariai.
Atliekamos užduotys:
(a) pirmininkavimas įstatymų leidžiamųjų institucijų ir valstybės, regiono ar vietos valdžios administracinių tarybų arba teisėkūros posėdžių darbui arba dalyvavimas jų darbe;
(b) valstybės, regiono arba vietos valdžios politikos krypčių nustatymas, rengimas ir vadovavimas jas įgyvendinant;
(c) įstatymų, norminių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas, priėmimas, taisymas arba atšaukimas vadovaujantis įstatymais arba konstitucija;
(d) dalyvavimas valdymo lygmens administracinėse tarybose arba oficialiuose komitetuose;
(e) plačiajai visuomenei susirūpinimą keliančių klausimų nagrinėjimas ir atstovaujamų rinkėjų interesų gynimas;
(f) dalyvavimas bendruomenės renginiuose ir susitikimuose, siekiant pasitarnauti bendruomenei, suprasti viešąją nuomonę ir suteikti informacijos apie vyriausybės planus;
(g) derybos su kitais teisės aktų leidėjais ir interesų grupių atstovais, siekiant suderinti skirtingus interesus ir parengti politikos kryptis bei susitarimus;
(h) esant vyriausybės nariais vadovavimas vyresniesiems administratoriams ir valstybės institucijų bei agentūrų tarnautojams aiškinant ir įgyvendinant valstybės politikos kryptis.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
111101
111102
111103
111104
111105
111106
111107
111108
111109
Subscribe to 1111