Pereiti į pagrindinį turinį

1112
- Vyresnieji valstybės tarnautojai

Vyresnieji valstybės tarnautojai konsultuoja valstybės politikos klausimais, prižiūri, kaip valstybės institucijos bei agentūros aiškina ir įgyvendina valstybės politikos kryptis ir teisės aktus, atstovauja savo šaliai užsienyje ir veikia jos vardu arba atlieka panašias užduotis tarpvyriausybinėse organizacijose. Jie planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir vertina visą savivaldybės ar vietos, regiono ir šalies valdžios padalinių, tarybų, agentūrų arba komisijų veiklą ir jai vadovauja, laikydamiesi vyriausybės ir įstatymų leidžiamųjų institucijų patvirtintų teisės aktų ir politikos krypčių.
Atliekamos užduotys:
(a) valstybės, regiono arba vietos valdžios ir teisės aktų leidėjų konsultavimas politikos klausimais;
(b) konsultavimas, rengiant valstybės biudžetą, įstatymus ir reglamentuojamuosius dokumentus, įskaitant jų pataisas;
(c) valstybės institucijų arba agentūrų tikslų apibrėžimas vadovaujantis teisės aktais ir valstybės politika;
(d) valstybės politikos kryptims įgyvendinti skirtų programų ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas kartu su vyriausybe arba su ja konsultuojantis;
(e) rekomendacijos dėl vidurinės grandies vadovų ir vyresniųjų darbuotojų pateiktų dokumentų, suvestinių ir ataskaitų, jų vertinimas ir tvirtinimas;
(f) tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas;
(g) bendra koordinavimo veikla kartu su kitais vyresniaisiais valstybės vadovais ir tarnautojais;
(h) pateikčių rengimas teisėkūros ir kitiems vyriausybės komitetams dėl politikos krypčių, programų arba biudžeto;
(i) valstybės institucijų ir agentūrų valstybės politikos krypčių ir teisės aktų aiškinimo ir įgyvendinimo priežiūra.
Pastabos
Valstybinių įmonių generaliniai direktoriai priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
111201
111202
111203
111204
111205
111206
111207
111208
111209
111210
111211
111212
111213
111214
111215
111216
111217
111218
111219
111220
111221
111222
111223
111224
111225
111226
111227
111228
111229
111230
111231
111232
111233
111234
Subscribe to 1112