Pereiti į pagrindinį turinį

1113
- Seniūnai

Seniūnai yra savivaldybės pareigūnai, atliekantys administracines užduotis bei pareigas, kurios nėra priskirtos valstybės ar kitų institucijų kompetencijai.
Atliekamos užduotys:
(a) seniūnijos vidaus administravimas;
(b) savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektų seniūnijos veiklos klausimais rengimas ir teikimas merui;
(c) seniūnijai skirtų asignavimų administravimas;
(d) pasiūlymų dėl savivaldybei priklausančių kelių, šaligatvių, aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo teikimas savivaldybės administracijos direktoriui;
(e) tam tikrų dokumentų išdavimas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams;
(f) viešųjų paslaugų teikimo reikalavimų laikymosi kontroliavimas bei prekybos viešosiose vietose priežiūra;
(g) notarinių veiksmų ir gyventojų oficialiems testamentams prilyginamų testamentų tvirtinimas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams;
(h) administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas;
(i) mirčių registravimas kaimo gyvenamųjų vietovių seniūnijose ir miestuose, kuriuose nėra civilinės metrikacijos įstaigų, leidimų laidoti išdavimas;
(j) seniūnijos gyventojų sueigų šaukimas ir gyventojų susitikimų su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais organizavimas;
(k) kitų mero potvarkiais skirtų funkcijų atlikimas;
(l) vadovavimas kitiems darbuotojams.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
111301
Subscribe to 1113