Pereiti į pagrindinį turinį

1114
- Specialios paskirties organizacijų vadovai

Specialios paskirties organizacijų vadovai nustato, rengia tokių specialios paskirties organizacijų, kaip politinių partijų organizacijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos, prekybos ir pramonės asociacijos, humanitarinės pagalbos arba labdaros organizacijos ar sporto asociacijos, politikos kryptis ir vadovauja jas įgyvendinant, atstovauja šioms organizacijoms ir veikia jų vardu.
Atliekamos užduotys:
(a) organizacijos politikos krypčių, taisyklių ir nuostatų nustatymas ir rengimas;
(b) organizacijos bendros veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai;
(c) organizacijos veiklos ir rezultatų tikrinimas ir ataskaitų teikimas direktorių taryboms ir valdantiesiems organams, organizacijos nariams ir finansavimo įstaigoms;
(d) derybos organizacijos, jos narių ir panašių specialiųjų interesų grupių vardu;
(e) organizacijos, jos narių ir panašių specialiųjų interesų grupių interesų gynimas įstatymų leidžiamosiose institucijose, vyriausybėje arba visuomenėje;
(f) padalinių, kuriems pavesta įgyvendinti organizacijos politikos kryptis, programas, taisykles ir nuostatus, planavimas, organizavimas ir vadovavimas jiems;
(g) tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas;
(h) organizacijos arba bendrovės veiklos stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis;
(i) atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis ir tarybos posėdžiuose, derybose, renginiuose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
111401
111402
111403
111404
111405
111406
111407
111408
111409
111490
Subscribe to 1114