Pereiti į pagrindinį turinį

12
- Administravimo ir komercijos vadovai

Administravimo ir komercijos vadovai planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja įmonių ir organizacijų arba įmonių, kurios šias paslaugas teikia kitoms įmonėms arba organizacijoms, finansinius, administracinius, žmogiškuosius išteklius, politiką, planavimą, mokslinius tyrimus ir plėtrą, reklamą, viešuosius ryšius ir pardavimą, su rinkodara susijusią veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: konsultacijų politikos klausimais rengimas ir vadovavimas joms, strateginis ir finansinis planavimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; strategijų ir politikos krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų vadovų konsultavimas; vadovavimas naujų gaminių plėtrai, rinkodarai, viešiesiems ryšiams ir reklaminėms kampanijoms; su pardavimu susijusios veiklos, gaminių asortimento, klientų aptarnavimo standartų nustatymas ir vadovavimas šiai veiklai; kainų nustatymas ir kreditų sąlygų numatymas; užtikrinimas, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos kontrolė; biudžeto sudarymas ir finansinių operacijų priežiūra; konsultavimasis su generaliniu direktoriumi ir kitų departamentų ar padalinių vadovais; išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.
Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
121 Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
122 Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai
Pastabos
Paprastai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir didelę patirtį, susijusią su viena arba daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Regiono vadovai ir kiti vyresnieji vadovai, koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžių vadovų, kuriems tenka įvairi funkcijų atsakomybė, darbą, priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.

Subscribe to 12