Pereiti į pagrindinį turinį

121
- Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai planuoja, organizuoja, kontroliuoja, koordinuoja finansinę, administracinę, su žmogiškaisiais ištekliais, politika ir planavimu susijusią organizacijų arba įmonių, teikiančių šias paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklą ir jai vadovauja.
Pagrindinės atliekamos užduotys: konsultacijų politikos klausimais rengimas ir vadovavimas joms, strateginis ir finansinis planavimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; strategijų ir politikos krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų vadovų ir tarybos narių konsultavimas finansiniais, administraciniais, strateginiais, politikos, programų ir teisėkūros klausimais; atitinkamų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų laikymosi užtikrinimas; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos kontrolė; biudžeto sudarymas ir finansinių operacijų priežiūra; konsultavimasis su generaliniu direktoriumi ir kitų departamentų ar padalinių vadovais; išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; atstovavimas organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
1211 Finansų srities vadovai
1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
1213 Politikos ir planavimo srities vadovai
1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

Subscribe to 121