Pereiti į pagrindinį turinį

1212
- Žmogiškųjų išteklių srities vadovai

Žmogiškųjų išteklių srities vadovai planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos arba įmonės, teikiančios žmogiškųjų išteklių paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklos, susijusios su darbuotojais, darbo santykiais ir profesine sveikata bei darbo sauga, politikos kryptis ir joms vadovauja.
Atliekamos užduotys:
(a) įmonės ar organizacijos veiklos, politikos krypčių ir praktikos, susijusių su darbuotojais ir darbo santykiais, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas joms;
(b) darbuotojų įdarbinimo, mokymų, paaukštinimo, perkėlimo ir atleidimo procedūrų planavimas ir organizavimas;
(c) derybų ir procedūrų, skirtų atlyginimų struktūrai ir lygiui nustatyti, planavimas ir organizavimas, tarimasis su darbuotojais dėl įdarbinimo sąlygų;
(d) saugos, sveikatos ir panašių programų bei veiklos priežiūra;
(e) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(f) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms;
(g) vadovybės informavimo sistemų rengimas ir įgyvendinimo priežiūra;
(h) užtikrinimas, kad būtų laikomasi standartų ir teisės aktų, susijusių su darbuotojų teisėmis, sveikata ir sauga, lygiomis galimybėmis ir kitais su darbuotojų interesais susijusiais klausimais;
(i) visos įmonės ar organizacijos darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra;
(j) konsultavimasis su vyresniaisiais ir kitų padalinių vadovais;
(k) atstovavimas įmonei ar organizacijai sudarant sandorius su kitomis institucijomis.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
121201
121202
121203
121204
Subscribe to 1212