Pereiti į pagrindinį turinį

1213
- Politikos ir planavimo srities vadovai

Politikos ir planavimo srities vadovai planuoja, organizuoja, koordinuoja konsultacijas politikos klausimais ir strateginio planavimo veiklą valstybinėse įstaigose, įmonėse bei organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, privačiojo sektoriaus įmonėse ir šiai veiklai vadovauja arba valdo įmonių, teikiančių politikos ir strateginio planavimo paslaugas, veiklą.
Atliekamos užduotys:
(a) strateginių planų, programų, politikos, procesų, sistemų ir procedūrų, skirtų užduotims, tikslams ir veiklos standartams įgyvendinti, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
(b) mokslinių politikos tyrimų ir analizės rengimas, administravimas, vadovavimas jiems ir dalyvavimas juose;
(c) politikos krypčių ir praktikos įgyvendinimo koordinavimas;
(d) veiklos priemonių ir atskaitomybės matų nustatymas;
(e) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai;
(f) vadovavimas darbuotojų, atsakingų už politikos rengimą ir strateginį planavimą, veiklai ir jos valdymas;
(g) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra;
(h) konsultavimasis su vyresniaisiais ir kitų padalinių vadovais;
(i) atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
121301
121302
121303
Subscribe to 1213