Pereiti į pagrindinį turinį

1223
- Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos arba įmonių, teikiančių panašias arba mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą ir jai vadovauja.
Atliekamos užduotys:
(a) mokslinių tyrimų ir plėtros, vykdomos įmonėje arba užsakytos kitų mokslinių tyrimų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus arba tobulinant esamus;
(b) visos įmonės ar organizacijos mokslinių tyrimų ir plėtros programos planavimas numatant tikslus ir biudžeto poreikį;
(c) vadovavimas už mokslinius tyrimus ir plėtrą atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas;
(d) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(e) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms;
(f) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai;
(g) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra;
(h) atstovavimas įmonei arba organizacijai renginiuose, seminaruose ir konferencijose.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
122301
122302
122303
122304
122305
Subscribe to 1223