Pereiti į pagrindinį turinį

13
- Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos prekių gamybos ir specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimą ir jam vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai. Jie atsako už su gamyba, gavyba, statyba, logistika, informacinėmis technologijomis ir ryšiais susijusią veiklą, už stambių žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių veiklą, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės paramos, bankininkystės, draudimo ir kitų profesionaliųjų bei techninių paslaugų teikimą. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotųjų atliekamos užduotys: išsamus veiklos, susijusios su gamybos apimtimi, teikiamomis paslaugomis, kokybe, kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas; standartų ir tikslų nustatymas; įrenginių darbo ir technologinių procesų valdymas; gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas; komercinių pasiūlymų ir sutarčių paraiškų rengimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų stebėsena ir veiklos, procedūrų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra; sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; ataskaitų, biudžeto ir prognozių rengimas arba rengimo organizavimas; atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose su kitomis įstaigomis ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.
Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
131 Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
132 Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai
133 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
134 Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
Pastabos
Paprastai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir daug patirties, susijusios su viena ar daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Regiono vadovai ir kiti vyresnieji vadovai, koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžius vadovus, kuriems tenka įvairi funkcijų atsakomybė, priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.

Subscribe to 13