Pereiti į pagrindinį turinį

132
- Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai planuoja, organizuoja ir koordinuoja gamybos, mineralų gavybos, statybos, tiekimo, saugojimo ir transportavimo veiklą kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: išsamus veiklos, susijusios su gaminių kokybe ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas; įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant darbo valandas ir tiekiant atsargines dalis bei įrankius; komercinių pasiūlymų ir paraiškų sutartims sudaryti rengimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir sąnaudų stebėsena, procesų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra; gamybos veiklos duomenų ir ataskaitų rengimas; sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; gamybos duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
1321 Gamybos vadovai
1322 Gavybos vadovai
1323 Statybos vadovai
1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai

Subscribe to 132