Pereiti į pagrindinį turinį

1321
- Gamybos vadovai

Gamybos vadovai planuoja, koordinuoja prekių gamybos, elektros gamybos, dujų gavybos ir vandens tiekimo ir paskirstymo, taip pat atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo veiklą ir jai vadovauja. Jie gali vadovauti didelių įmonių gamybiniams padaliniams arba būti smulkių gamybos įmonių vadovai.
Atliekamos užduotys:
(a) gamybos strategijų, politikos krypčių ir planų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
(b) išsamus gamybos veiklos, susijusios su gaminių kokybe ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas;
(c) gamybos įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant darbo valandas ir tiekiant atsargines dalis ir įrankius;
(d) biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir išlaidų stebėsena ir veiklos, procesų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas;
(e) konsultavimasis su kitais vadovais gamybos klausimais ir jų informavimas;
(f) naujų įrenginių ir įrangos įsigijimo ir įrengimo priežiūra;
(g) gamybos duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė;
(h) profesinės sveikatos ir darbo saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas;
(i) verslo galimybių ir gamintinų gaminių nustatymas;
(j) gamybinę veiklą ir aplinką veikiančių reguliuojamojo pobūdžio ir įstatymų reikalavimų tyrimas ir įgyvendinimas;
(k) specializuotų prekių gamybos kvotų suteikimo priežiūra ir sutarčių su klientais ir tiekėjais sudarymas;
(l) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
132101
132102
132103
132104
132105
132106
132107
132108
132109
132110
132111
132112
132113
132114
132115
132116
132117
Subscribe to 1321