Pereiti į pagrindinį turinį

1322
- Gavybos vadovai

Gavybos vadovai planuoja, koordinuoja gamybinę veiklą, susijusią su gavyba, karjerų eksploatavimu, naftos ir dujų gavyba, ir jai vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.
Atliekamos užduotys:
(a) konsultavimasis su kitais vadovais dėl gamybos kvotų nustatymo, gavybos vietų planavimo ir žaliavų priemaišų pašalinimo veiklos krypčių rengimas;
(b) gamybos vietų veiksmingumo vertinimas, siekiant nustatyti darbuotojų, įrangos ir naudojamų technologijų tinkamumą, ir prireikus pakeisti darbo grafiką ar įrangą;
(c) išsamus gamybinės veiklos, susijusios su gaminių kokybe ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas;
(d) gamybinių įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant darbo valandas ir tiekiant atsarginius reikmenis;
(e) biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir išlaidų stebėsena ir veiklos, procesų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas;
(f ) naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra;
(g) gamybos duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė;
(h) sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas;
(i) reguliuojamojo pobūdžio ir teisinių reikalavimų, darančių poveikį mineralų gavybos veiklai ir aplinkai, tyrimas ir įgyvendinimas;
(j) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
132201
132202
132290
Subscribe to 1322