Pereiti į pagrindinį turinį

1323
- Statybos vadovai

Statybos vadovai planuoja, koordinuoja civilinės statybos projektų rengimą, pastatų ir būstų statybą ir jai vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.
Atliekamos užduotys:
(a) architektūrinių brėžinių ir techninių sąlygų aiškinimas;
(b) darbo jėgos išteklių, viešųjų pirkimų ir medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymo koordinavimas;
(c) derybos su pastatų savininkais, statybos bendrovėmis ir subrangovais, dalyvaujančiais statybos procese, siekiant užtikrinti, kad projektai būtų laiku įgyvendinti neviršijant biudžeto;
(d) komercinių pasiūlymų ir paraiškų sutartims sudaryti rengimas;
(e) suderintų statybos darbų vietų programų rengimas ir įgyvendinimas;
(f ) pastatų statybai skirtų teisės aktų ir veiklos, kokybės, išlaidų ir saugos standartų laikymosi užtikrinimas;
(g) planų teikimo vietos valdžios institucijoms organizavimas;
(h) statybos darbų vykdymas pagal sutartį arba specializuotų statybos paslaugų subrangos sutartį;
(i) atitinkamų tarnybų pastatų patikrų organizavimas;
(j) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(k) darbuotojų ir subrangovų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
132301
132302
132303
132304
132305
132306
132307
132390
Subscribe to 1323