Pereiti į pagrindinį turinį

1324
- Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai

Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai planuoja, koordinuoja keleivių vežimo sistemas ir paslaugas, taip pat prekių tiekimą, vežimą, saugojimą ir platinimą ir jiems vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.

Atliekamos užduotys:
(a) įsigijimo, saugojimo ir platinimo strategijų, veiklos krypčių ir planų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
(b) planų reikiamam atsargų lygiui palaikyti kuo mažesnėmis išlaidomis rengimas ir įgyvendinimas;
(c) derybos dėl sutarčių su tiekėjais, laikantis kokybės, kainos ir pristatymo reikalavimų;
(d) saugojimo ir inventorizavimo sistemų stebėsena ir tikrinimas, laikantis tiekimo reikalavimų ir kontroliuojant atsargų lygį;
(e) vežimo kelių transporto priemonėmis, traukiniais, laivais ar orlaiviais priežiūra;
(f ) registravimo sistemų naudojimas, siekiant stebėti visą prekių judėjimą, pertvarkymo ir atsargų papildymo tinkamiausiu metu užtikrinimas;
(g) ryšių palaikymas su kitais padaliniais ir klientais dėl išsiunčiamoms prekėms keliamų reikalavimų ir susijusio prekių persiuntimo;
(h) įsigijimo, saugojimo ir platinimo sandorių įforminimo priežiūra;
(i) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(j) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms;
(k) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai;
(l) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Pastabos
Didžiųjų oro uostų, geležinkelio bendrovių, miesto transporto sistemų ir kitų transporto bendrovių, kuriose yra vadovų hierarchija, generaliniai direktoriai priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
132401
132402
132403
132404
132405
132406
132407
132408
132409
132410
132411
132412
132413
132414
132415
Subscribe to 1324