Pereiti į pagrindinį turinį

133
- Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja kompiuterių ir telekomunikacijų sistemų įsigijimą, tobulinimą, priežiūrą bei naudojimą ir tam vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: konsultavimasis su naudotojais, vadovybe, pardavėjais ir technikais, siekiant įvertinti kompiuterių naudojimo poreikius ir sistemoms keliamus reikalavimus, parinkti technologijas šiems poreikiams tenkinti; informacinių technologijų ir ryšių (ITR) strategijų, veiklos krypčių ir planų rengimas ir vadovavimas šiai veiklai; vadovavimas ITR išteklių atrankai ir įrengimui, taip pat mokymų rengimas naudotojams; vadovavimas ITR veiklai, darbo srautų analizė, prioritetų, standartų ir galutinių terminų nustatymas; ITR sistemų saugumo priežiūra; užduočių skyrimas sistemų analitikams, programuotojams ir kitiems su kompiuterine technika dirbantiems darbuotojams, jų darbo pavedimas, tikrinimas ir vadovavimas jam; organizacijos technologijų naudojimo ir poreikių vertinimas, taip pat rekomendacijos atlikti tokius patobulinimus, kaip aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; atstovavimas įmonei ar organizacijai su ITR susijusiuose renginiuose, seminaruose ir konferencijose.
Šios grupės profesijų pogrupis:
1330 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

Subscribe to 133