Pereiti į pagrindinį turinį

1330
- Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja kompiuterių ir telekomunikacijų sistemų įsigijimą, tobulinimą, priežiūrą ir naudojimą ir tam vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.
Atliekamos užduotys:
(a) konsultavimasis su naudotojais, vadovybe, pardavėjais ir technikais, siekiant įvertinti kompiuterių naudojimo poreikius ir sistemoms keliamus reikalavimus, taip pat parinkti technologijas šiems poreikiams tenkinti;
(b) informacinių technologijų ir ryšių (ITR) strategijų, veiklos krypčių ir planų rengimas ir vadovavimas šiai veiklai;
(c) vadovavimas ITR išteklių atrankai ir įrengimui, taip pat mokymų rengimas naudotojams;
(d) vadovavimas ITR veiklai, darbo srautų analizė, prioritetų nustatymas, standartų rengimas ir galutinių terminų nustatymas;
(e) ITR sistemų saugumo priežiūra;
(f ) užduočių skyrimas sistemų analitikams, programuotojams ir kitiems su kompiuterine technika dirbantiems darbuotojams, jų darbo pavedimas, tikrinimas ir vadovavimas jam;
(g) organizacijos technologijų naudojimo ir poreikių vertinimas, taip pat rekomendacijos atlikti tokius patobulinimus, kaip aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimas;
(h) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(i) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms;
(j) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra;
(k) atstovavimas įmonei ar organizacijai su ITR susijusiuose renginiuose, seminaruose ir konferencijose

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
133001
133002
133003
133004
133005
133090
Subscribe to 1330