Pereiti į pagrindinį turinį

1341
- Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai

Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina vaikų priežiūrą ikimokykliniuose, popamokinės veiklos, atostogų ir dienos centruose bei tarnybose ir jai vadovauja.
Atliekamos užduotys:
(a) programų, skirtų fiziniam, socialiniam, emociniam ir intelektiniam vaikų vystymuisi skatinti, rengimas ir įgyvendinimas;
(b) biudžeto sudarymas ir stebėsena, taip pat lėšų paskirstymo darbuotojams, reikmenims, medžiagoms, įrangai ir priežiūrai numatymas;
(c) vaikų priežiūros paslaugų teikimo ikimokykliniuose, popamokinės veiklos, atostogų ir dienos centruose priežiūra ir koordinavimas;
(d) vadovavimas vaikus prižiūrintiems ir jais besirūpinantiems darbuotojams, taip pat šių darbuotojų priežiūra;
(e) darbo priemonių valdymas ir užtikrinimas, kad visi pastatai ir įranga būtų prižiūrimi taip, kad centras būtų saugi zona vaikams, darbuotojams ir lankytojams;
(f ) teisės aktų tikslinimas ir aiškinimas, taip pat procedūrų, kad būtų laikomasi šiuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, rengimas (pavyzdžiui, dėl saugos ir saugumo);
(g) vaikų pažangos stebėsena ir ryšių su tėvais ar globėjais palaikymas;
(h) duomenų ir ataskaitų dėl vaikų priežiūros centro rengimas ir priežiūra;
(i) darbuotojų įdarbinimas ir vertinimas, taip pat jų profesinio tobulėjimo koordinavimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
134101
134102
134103
134104
134190
Subscribe to 1341