Pereiti į pagrindinį turinį

1342
- Sveikatinimo paslaugų srities vadovai

Sveikatinimo paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina gydymo ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ligoninėse, klinikose, sveikatos priežiūros įstaigose ir panašiose organizacijose ir jam vadovauja.
Atliekamos užduotys:
(a) vadovavimas tarnybai, įstaigai, organizacijai ar centrui ir jų valdymas;
(b) vadovavimas medicinos, slaugos, techninių, administracijos, paslaugų srities, priežiūros ir kitų darbuotojų darbinei veiklai, jos priežiūra ir vertinimas;
(c) vadovaujamų padalinių tikslų ir vertinimo ar veiklos kriterijų nustatymas;
(d) vadovavimas darbuotojų atrankai, įdarbinimui ir mokymams arba šių užduočių atlikimas;
(e) procedūrų, politikos krypčių ir veiklos standartų, skirtų medicinos, slaugos, techniniams ir administracijos darbuotojams, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
(f ) diagnostinių paslaugų, stacionaro vietų, patalpų ir darbo jėgos stebėsena, siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą ir įvertinti papildomų darbuotojų, įrangos ir paslaugų poreikį;
(g) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto planavimas, ataskaitų rengimas ir išlaidos, kontrolė;
(h) ryšių su kitais sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, tarnybomis ir finansavimo įstaigomis palaikymas, siekiant koordinuoti paslaugų teikimą;
(i) valstybinių institucijų konsultavimas sveikatinimo ir paramos tarnybų bei įstaigų tobulinimo klausimais;
(j) atstovavimas organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir
forumuose.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
134201
134202
134203
134204
134205
134206
134207
134208
134209
134210
134290
Subscribe to 1342