Pereiti į pagrindinį turinį

1343
- Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina apgyvendinimo ir asmeninės priežiūros paslaugų teikimą asmenims ir šeimoms, kurioms kyla tokių paslaugų poreikis dėl senyvo amžiaus, ir jam vadovauja.
Atliekamos užduotys:
(a) vadovavimas tarnybai, įstaigai, organizacijai ar centrui ir jų valdymas;
(b) vadovavimas medicinos, slaugos, techninių, administracijos, paslaugų srities, priežiūros ir kitų darbuotojų darbinei veiklai, jos priežiūra ir vertinimas;
(c) vadovaujamų padalinių tikslų ir vertinimo ar veiklos kriterijų nustatymas;
(d) vadovavimas darbuotojų atrankai, įdarbinimui ir mokymams arba šių užduočių atlikimas;
(e) procedūrų, politikos krypčių ir veiklos standartų, skirtų medicinos, slaugos, techniniams ir administracijos darbuotojams, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
(f ) paramos programų ir priežiūros paslaugų pagyvenusiems žmonėms koordinavimas ir administravimas;
(g) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto planavimas, ataskaitų rengimas ir išlaidos, kontrolė;
(h) ryšių su kitais sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, tarnybomis ir finansavimo įstaigomis palaikymas, siekiant koordinuoti paslaugų teikimą;
(i) valstybinių institucijų konsultavimas sveikatinimo ir paramos tarnybų bei įstaigų tobulinimo klausimais;
(j) atstovavimas organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
134301
134302
134303
134304
134305
Subscribe to 1343