Pereiti į pagrindinį turinį

1344
- Socialinės paramos vadovai

Socialinės paramos vadovai planuoja, koordinuoja tokių socialinių ir bendruomenės paslaugų, kaip piniginė parama, pagalba šeimoms, vaikams skirtos paslaugos, programų ir kitų bendruomenės programų bei paslaugų teikimą ir tam vadovauja.

Atliekamos užduotys:
(a) vadovavimas tarnybai, įstaigai, organizacijai ar centrui ir valdymas;
(b) darbuotojams skirtų procedūrų, veiklos krypčių ir standartų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
(c) išteklių paramai, būstui ir kitoms socialinėms paslaugoms teikti, stebėsena ir vertinimas;
(d) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto sudarymas, ataskaitų rengimas ir išlaidos reikmenims, įrangai ir paslaugoms, kontrolė;
(e) ryšių su kitais sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, tarybomis ir finansuojančiomis įstaigomis palaikymas, siekiant aptarti bendradarbiavimą ir koordinavimą sveikatinimo ir paramos paslaugų srityje;
(f ) valstybinių įstaigų konsultavimas priemonių, skirtų paramos tarnyboms ir įstaigoms tobulinti, klausimais;
(g) atstovavimas organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose;
(h) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(i) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms;
(j) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
134401
134402
134403
134404
134405
134490
Subscribe to 1344