Pereiti į pagrindinį turinį

1345
- Švietimo srities vadovai

Švietimo srities vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina švietimo įstaigų, pradinių ir vidurinių mokyklų, kolegijų ir universitetų fakultetų bei katedrų ir kitų švietimo įstaigų švietimo ir administravimo paslaugas ir joms vadovauja.

Atliekamos užduotys:
(a) švietimo programų rengimas pagal švietimo institucijų ir valdymo organų nustatytą sistemą;
(b) sistemų ir procedūrų, skirtų mokyklos veiklai ir mokinių skaičiui stebėti, įgyvendinimas;
(c) vadovavimas administracinei ir raštinės veiklai, susijusiai su mokinių priėmimu ir švietimo paslaugomis;
(d) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto sudarymas, ataskaitų rengimas ir išlaidos reikmenims, įrangai ir paslaugoms, kontrolė;
(e) vadovavimas mokytojams, mokslo ir administracijos darbuotojams, taip pat besimokantiems ir rekomendacijų jiems teikimas;
(f ) mokytojų ir dėstytojų darbo vertinimas dalyvaujant užsiėmimuose, stebint mokymo metodus, tikslinant mokymo tikslus ir nagrinėjant mokymosi medžiagą;
(g) švietimo programos skatinimas ir atstovavimas tarnybai ar įstaigai visuomenėje;
(h) švietimo patalpų eksploatavimo priežiūra;
(i) drausmės kodekso rengimas ir jo laikymosi užtikrinimas, siekiant besimokantiems ir mokytojams sukurti saugią ir palankią aplinką;
(j) papildomų lėšų rinkimo būdų organizavimas ir jų įgyvendinimas kartu su tėvais ir bendruomenės grupėmis, taip pat rėmėjais;
(k) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos kontrolė.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
134501
134502
134503
134504
134505
Subscribe to 1345