Pereiti į pagrindinį turinį

1346
- Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai

Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai planuoja, koordinuoja finansines ir draudimo paslaugas teikiančių tokių institucijų, kaip bankai, taupomosios kasos, kredito unijos ir draudimo bendrovės, padalinius ir jiems vadovauja. Jie konsultuoja klientus ir teikia jiems pagalbą finansiniais ir draudimo klausimais.

Atliekamos užduotys:
(a) padalinio darbuotojų veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai;
(b) ryšių su privačiais ar verslo klientais užmezgimas ir palaikymas;
(c) konsultacijų ir pagalbos teikimas klientams finansinių ir draudimo poreikių klausimais, taip pat teisės aktų pakeitimų, kurie gali daryti poveikį klientams, klausimais;
(d) paskolų ir draudimo paraiškų nagrinėjimas, vertinimas ir tvarkymas;
(e) kredito pratęsimo sprendimų stebėsena;
(f ) finansinių tyrimų atlikimas;
(g) grynųjų pinigų srautų ir finansinių priemonių priežiūra, taip pat finansinių ir reguliuojamųjų ataskaitų rengimas;
(h) komercinio kredito linijų, nekilnojamojo turto ir asmeninių paskolų patvirtinimas ar atmetimas arba patvirtinimo ar atmetimo koordinavimas;
(i) bendradarbiavimo su kitais įmonės padaliniais koordinavimas;
(j) biudžeto valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(k) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
134601
134602
134603
134604
134690
Subscribe to 1346