Pereiti į pagrindinį turinį

1349
- Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

Šis pogrupis apima vadovus, kurie planuoja, koordinuoja ir vertina specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimą bei jam vadovauja, ir nėra priskirti 12 pagrindiniam pogrupiui „Verslo paslaugų srities ir administravimo vadovai“ arba kitur 13 pagrindiniame pogrupyje „Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai“. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami vadovai, atsakingi už policijos, pataisos, bibliotekininkystės, teisinių ir priešgaisrinės saugos paslaugų teikimą.
Atliekamos užduotys:
(a) vadovavimas tarnybai, įstaigai, organizacijai ar centrui ir valdymas;
(b) darbuotojams skirtų procedūrų, veiklos krypčių ir standartų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
(c) vadovavimas profesionalių techninių, administracijos, paslaugų, techninei ir kitų darbuotojų darbinei veiklai, jos priežiūra ir vertinimas;
(d) paslaugoms teikti skirtų išteklių stebėsena ir vertinimas;
(e) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto planavimas, ataskaitų rengimas, išlaidos reikmenims, įrangai ir paslaugoms, kontrolė;
(f ) paslaugų teikimo planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jam;
(g) bendradarbiavimo su kitomis paslaugas toje pačioje ar panašiose srityse teikiančiomis organizacijomis koordinavimas;
(h) biudžeto valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(i) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.
Pastabos
Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai yra atsakingi už specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimo planavimą, koordinavimą ir vadovavimą jam. Dažniausiai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir didelę patirtį, susijusią su viena ar daugiau profesijų, priskiriamų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ ir 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
134901
134902
134903
134904
134905
134906
134907
134908
134909
134910
Subscribe to 1349