Pereiti į pagrindinį turinį

1420
- Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įmonių, parduodančių prekes mažmeninės ir didmeninės prekybos būdu, veiklą. Jie atsakingi už parduotuvių arba parduotuvių padalinių, parduodančių tam tikrus gaminių tipus, darbuotojus ir strateginį bei operatyvinį vadovavimą.
Atliekamos užduotys:
(a) gaminių asortimento, atsargų lygių ir aptarnavimo standartų nustatymas;
(b) pirkimo ir rinkodaros politikos krypčių rengimas ir įgyvendinimas, taip pat kainų nustatymas;
(c) įmonės prekių ir paslaugų pardavimo skatinimas ir reklama;
(d) atsargų lygių ir finansinių operacijų duomenų tvarkymas;
(e) įmonės biudžeto vykdymas;
(f ) darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė;
(g) profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas.

Pastabos
Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai dažnai dirba gana mažose įmonėse, kuriose nėra vadovų hierarchijos. Tačiau tokių didelių mažmeninės prekybos įmonių, kaip prekybos centrai ir universalinės parduotuvės, vadovai taip pat turėtų būti priskirti šiai grupei, nors tokiose įmonėse gali būti vadovų ir vyresniųjų darbuotojų hierarchija. Tačiau tokių įmonių grupių, kaip prekybos centrai ar universalinių parduotuvių tinklai, generaliniai direktoriai priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.
Mažų parduotuvių vadovai, kurių didžiąją darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, priskirti 5221 pogrupiui „Krautuvininkai“.
Darbuotojai, kurie kontroliuoja parduotuvių pardavėjų, parduotuvių savitarnos kasų prižiūrėtojų ir kitų darbuotojų veiklą ir jai vadovauja, tačiau nėra atsakingi už gaminių asortimento, bendrą kainų ir biudžeto nustatymą, taip pat darbuotojų skaičiaus nustatymą, atranką ir samdą, priskiriami 5222 pogrupiui „Vyresnieji parduotuvių darbuotojai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
142001
142002
142003
142004
142005
142006
142007
142090
Subscribe to 1420