Pereiti į pagrindinį turinį

21
- Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko savo mokslines fizikos, astronomijos, meteorologijos, chemijos, geofizikos, geologijos, biologijos, ekologijos, farmakologijos, medicinos, matematikos, statistikos, architektūros, inžinerijos, dizaino ir technologijų žinias. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotųjų atliekamos užduotys: mokslinių tyrimų atlikimas; mokslo žinių, įgytų studijuojant fizinių medžiagų ir reiškinių sandarą bei savybes, įvairių terpių, medžiagų ir gaminių chemines charakteristikas ir procesus, taip pat visas žmonių, gyvūnų ir augalų gyvavimo formas, matematinius, statistinius metodus ir koncepcijas, taikymas, plėtimas ir konsultavimas šiais klausimais; pastatų, miestų ir transporto sistemų arba civilinės statybos ir pramonės statinių, mašinų ir kitos įrangos projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais, taip pat vadovavimas jų statybai ar gamybai; kasybos metodų taikymas ir konsultavimas šiuo klausimu, taip pat tinkamiausio jų diegimo užtikrinimas; jūros ir sausumos žvalgymas, žemėlapių sudarymas; tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinių aspektų bei darbo organizavimo ir gamybos tyrimai ir konsultacijos; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.
Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
211 Fizinių mokslų specialistai
212 Matematikai, aktuarai ir statistikai
213 Gyvosios gamtos mokslų specialistai
214 Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)
215 Elektros technologijų inžinieriai
216 Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai

Subscribe to 21