Pereiti į pagrindinį turinį

2113
- Chemikai

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.
Atliekamos užduotys:
(a) chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
(b) eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
(c) poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
(d) ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
(e) dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
(f ) mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
(g) būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
(h) natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
(i) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
211301
211302
211303
211304
211305
211306
211307
211308
211309
211310
211311
211390
Subscribe to 2113