Pereiti į pagrindinį turinį

213
- Gyvosios gamtos mokslų specialistai

Gyvosios gamtos mokslų specialistai taiko žinias, įgytas atliekant žmogaus, gyvūnijos ir augalijos gyvybės formų ir jų tarpusavio sąveikos, taip pat aplinkos mokslo tiriamuosius darbus, kuria naujas žinias, gerina žemės ir miškų ūkio gamybą ir sprendžia žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: eksperimentinių ir gyvosios gamtos mokslų duomenų rinkimas, analizė ir vertinimas, nustatant ir plėtojant naujus procesus ir metodus; valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas darnios gamtos išteklių plėtros klausimais ir pagalbos teikimas.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
2133 Aplinkos apsaugos specialistai

Subscribe to 213