Pereiti į pagrindinį turinį

2132
- Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai tiria žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių valdymą, įskaitant žemės apdirbimą, tręšimą, derliaus nuėmimą, dirvožemio sudėtį ir eroziją, ligų prevenciją, dirvožemio praturtinimą, sėjomainą ir rinkodarą, taip pat teikia pagalbą ir patarimus šiais klausimais. Jie kuria produktyvumo didinimo metodus ir tiria bei rengia žemės naudmenų ir žuvininkystės ūkių valdymo planus ir politikos kryptis.
Atliekamos užduotys:
(a) produkcijos, pašarų, dirvožemio, vandens kokybės ir kitų veiksnių, darančių poveikį žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio produkcijai, duomenų ir bandinių rinkimas ir analizė;
(b) konsultavimas pasėlių, galvijų ir žuvų produkcijos didinimo metodų ir alternatyvių gamybos galimybių klausimais;

(c) konsultavimas pasėlių ir galvijų ligų, parazitų ir piktžolių kontrolės, dirvožemio gerinimo, galvijų auginimo ir šėrimo programų klausimais;
(d) aplinkos veiksnių, darančių poveikį komercinei pasėlių produkcijai, ganyklų gerinimui, gyvulių veisimui, žuvų ištekliams ir miško medžių augimui ir sveikatai, tyrimas;
(e) žemės dirbimo metodų, dirvožemio, vabzdžių, ligų ir žuvininkystės ūkių veiklos poveikio gyvūnams, pasėliams, miškų ir žuvininkystės ūkių pelningumui tyrimas;
(f ) žuvų migracijos, augimo, šėrimo ir neršto tyrimas, taip pat žuvų ikrų surinkimo, apvaisinimo, brandinimo ir išsiritimo metodų kūrimas;
(g) mokslo tiriamieji dirvožemio savybių, produktyvumo ir derlingumo darbai, taip pat gautų rezultatų naudojimas tobulinant žemės ir miškų ūkį ir sodininkystę;
(h) žemės ūkio problemų sprendimo ir gamybos našumo didinimo procedūrų ir metodų rengimas;
(i) miškų ir žuvininkystės ūkių išteklių valdymas, siekiant kuo labiau padidinti jų ilgalaikę komercinę, rekreacinę ir aplinkos apsaugos naudą;
(j) miško medžių veisimo ir auginimo, poskiepių augimo skatinimo metodų ir miškų retėjimo poveikio jų našumui tyrimas;
(k) valdymo procedūrų, skirtų susidoroti su gaisrais, potvyniais, sausromis, dirvožemio erozija, parazitais ir ligomis, tyrimas, planavimas ir įgyvendinimas;
(l) mokslo ataskaitų rengimas ir konsultacinių informacinių renginių ir paskaitų organizavimas ūkininkams, miškų ūkio ir žuvininkystės atstovams bei kitoms grupėms.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
213201
213202
213203
213204
213205
213206
213207
213208
213209
213210
213211
213212
213213
213214
213215
213216
213217
213218
213219
213220
213221
213222
213290
Subscribe to 2132