Pereiti į pagrindinį turinį

2133
- Aplinkos apsaugos specialistai

Aplinkos apsaugos specialistai tiria ir vertina žmogaus veiklos poveikį aplinkai, kaip antai: oro, vandens ir triukšmo taršą, dirvožemio taršą, klimato kaitą, nuodingąsias atliekas ir gamtos išteklių išeikvojimą ir mažėjimą. Jie rengia planus ir programas, skirtas aplinkai saugoti, išsaugoti ir atkurti, kuo labiau sumažinti jai daromą žalą ir jai sustabdyti.
Atliekamos užduotys:
(a) mokslo tiriamųjų darbų ir bandymų atlikimas, bandinių rinkimas, lauko ir laboratorinių ekspertizių atlikimas, siekiant nustatyti aplinkos apsaugos problemų priežastis ir rekomenduoti būdus, kaip sustabdyti, kontroliuoti ir pašalinti jų poveikį;
(b) tikėtino galimos ar siūlomos veiklos, projektų ir pokyčių poveikio aplinkai vertinimas, taip pat rekomendacijos, ar tokią veiklą derėtų tęsti;
(c) aplinkos apsaugos vadybos sistemos rengimas ir įdiegimo koordinavimas, kad organizacijos galėtų nustatyti, stebėti ir kontroliuoti savo veiklos, gaminių ir paslaugų poveikį aplinkai;
(d) audito atlikimas, įvertinant vykdomos veiklos, procesų, atliekų, triukšmo ir medžiagų poveikį aplinkai;
(e) vertinimas, ar organizacija laikosi vyriausybės ir vidinių aplinkos apsaugos dokumentų ir rekomendacijų, pažeidimų nustatymas ir deramų taisomųjų veiksmų parinkimas;
(f ) pagalbos teikimas organizacijoms ir techninis konsultavimas, kaip geriau išspręsti aplinkos apsaugos problemas, kad aplinkai būtų padaryta mažesnė žala ir būtų sumažinti finansiniai nuostoliai;
(g) aplinkos apsaugos planų rengimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
213301
213302
213390
Subscribe to 2133