Pereiti į pagrindinį turinį

214
- Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)

Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) projektuoja, planuoja ir organizuoja statinių, mašinų ir jų dalių, taip pat gamybos sistemų ir įrenginių statybą, įrengimą, bandymus ir priežiūrą, taip pat planuoja darbo grafikus ir procedūras, siekdami užtikrinti, kad inžinerijos projektai būtų vykdomi saugiai, veiksmingai ir racionaliai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: cheminių procesų sistemų, civilinės statybos projektų, mechaninės įrangos ir sistemų, gavybos ir gręžimo bei kitų inžinerijos projektų planavimas ir rengimas; brėžinių ir planų tikslinimas ir aiškinimas, taip pat statybos metodų nustatymas; statinių, vandens ir dujų tiekimo ir perdavimo sistemų statybos priežiūra, taip pat įrangos, mašinų ir įrenginių gamyba, įrengimas, naudojimas ir priežiūra; projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems ir medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas; visų išlaidų vertinimas ir detalių išlaidų planų ir sąmatų, kaip priemonių biudžetui kontroliuoti, rengimas; projektavimo ir įvairių inžinerijos problemų sprendimas taikant inžinerijos technologijas.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
2142 Statybos inžinieriai
2143 Ekologijos inžinieriai
2144 Mechanikos inžinieriai
2145 Chemijos inžinieriai
2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Subscribe to 214