Pereiti į pagrindinį turinį

2142
- Statybos inžinieriai

Statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria tam tikrų medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:
(a) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas;
(b) tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
(c) statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams;
(d) kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą;
(e) pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam;
(f ) dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas;
(g) statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
214201
214202
214203
214204
214205
214206
214207
214208
214209
214210
214211
214212
214213
214214
214215
214216
214217
214218
214219
214220
214221
214222
214223
214224
214225
214226
Subscribe to 2142