Pereiti į pagrindinį turinį

2143
- Ekologijos inžinieriai

Ekologijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, naudodami įvairių inžinerijos mokomųjų dalykų žinias, vadovauja ir rengia sprendimus, kaip sustabdyti, kontroliuoti ar ištaisyti neigiamą žmogaus veiklos poveikį aplinkai bei konsultuoja šiais klausimais. Jie atlieka statybos ir civilinės statybos projektų aplinkos apsaugos vertinimą, taip pat taiko inžinerijos principus taršos kontrolės atliekų perdirbimo ir šalinimo srityse.
Atliekamos užduotys:
(a) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, esamos ir siūlomos statybos, civilinės statybos ir kitos veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir ataskaitų teikimas;
(b) gamybinių ir savivaldybės patalpų ir programų patikros, įvertinant veiklos veiksmingumą ir užtikrinant aplinkos apsaugos reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi;
(c) sistemų, procesų ir įrangos, skirtos vandens, oro ar dirvožemio kokybei kontroliuoti ir valdyti, kūrimas bei priežiūra;
(d) pagalbos aplinkos apsaugos inžinerijos srityje teikimas atliekant tinklų analizę, reguliuojamojo pobūdžio analizę ir planuojant ar tikrinant duomenų bazių plėtrą;
(e) planų, leidimų ir standartinių veiklos procedūrų gavimas, atnaujinimas ir jų laikymosi priežiūra;
(f ) inžinerinės ir techninės pagalbos teikimas žalos aplinkai mažinimo ir bylinėjimosi projektuose, įskaitant žalos mažinimo sistemų rengimą ir reguliuojamojo pritaikymo nustatymą;
(g) aplinkos apsaugos tobulinimo programų pažangos stebėsena;
(h) bendrovių ir valstybinių agentūrų konsultavimas dėl procedūrų, kurių reikia laikytis valant užterštas vietas, kad žmonės ir aplinka būtų apsaugoti;
(i) bendradarbiavimas su ekologais, projektuotojais, pavojingųjų atliekų technikais, kitų sričių inžinieriais ir teisės bei verslo specialistais, sprendžiant aplinkos apsaugos problemas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
214301
214302
214303
214304
214305
214306
Subscribe to 2143