Pereiti į pagrindinį turinį

2149
- Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Šis pogrupis apima inžinerijos specialistus, kurie nepriskiriami kitiems 214 grupės „Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)“ ir 215 grupės „Elektros technologijų inžinieriai“ pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami inžinerijos specialistai, kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, inžinerijos procedūras ir sprendimus, susijusius su darbų sauga, biomedicinos inžinerija, optika, medžiagomis, branduolinės energijos gamyba ir sprogstamosiomis medžiagomis, kurie konsultuoja šiais klausimais.

Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys būtų šios:
(a) inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei tokius gaminius, kaip dirbtiniai organai, protezai ir prietaisai;
(b) įvairių medicinos procedūrų, vaizdo gavimo tokių sistemų, kaip magnetinio rezonanso, prietaisų ir automatinių insulino injekcijų arba organizmo funkcijų kontrolės prietaisų, projektavimas;
(c) tokių optinių prietaisų dalių, kaip lęšiai, mikroskopai, lazeriai, optinių diskų sistemos ir kita įranga, kurioje naudojama šviesa, projektavimas;
(d) sprogstamųjų medžiagų kūrimas, bandymas ir kūrimo koordinavimas, kad būtų laikomasi karinių reikmenų įsigijimo sąlygų;
(e) branduolinių reaktorių ir elektrinių, taip pat branduolinio kuro perdirbimo ir utilizavimo sistemų projektavimas ir statybos darbų bei veikimo priežiūra;
(f ) tokios branduolinės įrangos, kaip aktyvioji reaktoriaus zona, jonizuojančios spinduliuotės skydai ir panašios priemonės bei kontrolės mechanizmai, projektavimas ir tobulinimas;
(g) žalos įvertinimas ir jūrų gelbėjimo operacijų skaičiavimas;
(h) tam tikrų gamybos procesų, susijusių su stiklo, keramikos, tekstilės, odos, medienos gaminiais ir spausdinimu, technologinių aspektų analizė ir konsultavimas šiais klausimais;
(i) galimų pavojų nustatymas ir saugos procedūrų bei priemonių diegimas.

Pastabos
Atkreiptinas dėmesys: nors šios profesijos yra priskiriamos aptariamam pogrupiui, kiti inžinerijos specialistai, biomedicinos inžinieriai, laikomi neatsiejama sveikatos priežiūros sistemos dalimi kartu su profesijomis, priskiriamomis 22 pagrindiniam pogrupiui „Sveikatos specialistai“ ir kitomis profesijomis, priskiriamomis kitiems 2 pagrindinės grupės „Specialistai“ pogrupiams.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
214901
214902
214903
214904
214905
214906
214907
214908
214909
214910
214911
214912
214913
214914
214915
214916
214917
214918
Subscribe to 2149