Pereiti į pagrindinį turinį

215
- Elektros technologijų inžinieriai

Elektros technologijų inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, planuoja ir projektuoja elektronikos, elektros ir telekomunikacijų sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos gamybą ir veikimą, vadovauja šiems darbams, taip pat konsultuoja šiais klausimais. Jie organizuoja ir nustato kontrolės sistemas, skirtas elektros ir elektronikos rinkinių ir sistemų veikimui bei saugai stebėti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, vadovavimas elektros, elektronikos ir telekomunikacijų gaminių ir sistemų priežiūrai ir remontui, taip pat konsultavimas šiais klausimais; elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; kontrolės standartų nustatymas, siekiant stebėti elektros, elektronikos ir telekomunikacijų sistemų ir įrangos veikimą ir saugą.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
2151 Elektros inžinieriai
2152 Elektronikos inžinieriai
2153 Telekomunikacijų inžinieriai

Subscribe to 215