Pereiti į pagrindinį turinį

2153
- Telekomunikacijų inžinieriai

Telekomunikacijų inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja telekomunikacijų sistemų ir įrenginių gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų ir įrenginių naudojimą, priežiūrą ir remontą. Jie tiria tam tikrų telekomunikacijų inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Atliekamos užduotys:
(a) telekomunikacijų įtaisų ar dalių, sistemų, įrenginių ir perdavimo centrų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
(b) gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, taip pat vadovavimas telekomunikacijų gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
(c) veikiančių telekomunikacijų sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas šiems darbams;
(d) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas telekomunikacijų įrangos klausimais;
(e) ryšių tinklų, kurių pagrindas laidinės, optinės ir belaidės ryšių priemonės, planavimas ir projektavimas;
(f ) signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą;
(g) telekomunikacijų tinklų ir radijo bei televizijos perdavimo sistemų, įskaitant kabelines ir orines, projektavimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
215301
215302
215303
215304
215305
215390
Subscribe to 2153