Pereiti į pagrindinį turinį

2165
- Kartografai ir topografai

Kartografai ir topografai taiko mokslo ir matematikos dėsnius tikslioms natūralių ar žmogaus sukurtų sausumos, jūros, požeminių sričių ir dangaus kūnų koordinatėms nustatyti, rengia ir peržiūri skaitmeninius, grafinius ir pieštinius žemėlapius, schemas ar kitą vaizdinę medžiagą,

Atliekamos užduotys:
(a) žemės paviršiaus, kasyklų, požeminių sričių, jūros, upių ir ežerų dugnų žvalgymas, matavimai ir aprašymas;
(b) tikslus įvairių ypatumų vietų nustatymas ir žvalgymo duomenų įrašymas skaitmenine forma;
(c) grafikų ir žemėlapių, skirtų laivybai tinkamiems vandenims ir kanalams nustatyti, taip pat statiniams jūroje planuoti, sudarymas;
(d) fotografavimo iš lėktuvų planavimas ir atlikimas;
(e) žemėlapių ir diagramų, kuriose naudojamos iš lėktuvų padarytos ir palydovinės nuotraukos, žvalgymo dokumentų, esamų žemėlapių ir duomenų, ataskaitų ir statistinių duomenų rengimas, kaupimas ir peržiūra;
(f ) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir žvalgymo bei fotogrametrijos matavimo sistemų, kadastro ir informacijos apie žemės plotus sistemų sudarymas;
(g) techninių, estetinių ir ekonominių žemėlapių sudarymo aspektų tyrimas ir konsultavimas šiais klausimais;
(h) techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.
 

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
216501
216502
216503
216504
216505
216506
216507
216508
216590
Subscribe to 2165